info@centila.eu +421 (0) 910 788 653

Ako narábame s Vašimi údajmi

Spoločnosť Centila maximálne rešpektuje platnú legislatívu. Pred ukladaním a spracúvaním Vašich údajov našou spoločnosťou požadujeme udelenie Vášho súhlasu, pričom súhlas so spracúvaním údajov viete kedykoľvek odvolať cez formulár TU. Vaše údaje ako telefónne čísla, emailové adresy a CV (životopisy), archivujeme výhradne na úložisku Google drive - Team drive spoločnosti Centila, na ktorý majú prístup iba poverené osoby našej spoločnosti. Krátkodobo sa tieto údaje môžu nachádzať na počítačoch poverených osôb spoločnosti Centila. V prípade potreby osloviť klienta / poskytnúť mu Váš životopis za účelom pohovoru Vás pred zaslaním osobných údajov klientovi buď informujeme a požadujeme Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov daným klientom alebo tak robíme na základe predošlého súhlasu v ktorom ste súhlasili s poskytnutím Vašich údajov pre spracovanie klientmi a partnermi spoločnosti Centila. Bez predošlého súhlasu zdielame jedine anonymné profily neobsahujúce mená, kontaktné údaje ani iné osobné údaje. Povinnosť zabezpečiť pre Vás možnosť odvolať súhlas so spracúvaním údajov daným klientom preberá tento klient akonáhle Vaše údaje príjme a spracuje.